A vida
A obra

Páxina oficial

Real Academia Galega

Seminario Galán

Biblioteca Virtual Galega

Galipedia

Día das Letras Galegas

Cronoloxía Roberto Vidal Bolaño (USC)

Cronograma
Cronograma que detalla graficamente a vida e obra de Roberto Vidal Bolaño a través das súas estreas teatrais e da súa actividade cinematográfica.
Autoria: Culturagalega.org

 

 

 

Filmografía de Roberto Vidal Bolaño

Inclúe fichas descritivas de todos os seus traballos para o cinema
AVG. O Soportal do Audiovisual Galego
Consello da Cultura GalegaEspecial Roberto Vidal Bolaño

Artigos de Manuel Quintáns, Antón Dobao e Rubén Ruibal
Suplemento "Revista das Letras". Galicia Hoxe (2005)


Unha ducia de lembranzas sobre Vidal Bolaño

Seis actores e seis actrices da escena bolañesa lembra o dramaturgo
Autoría: Alberto Ramos - Praza PúblicaCuestionario Roberto Vidal Bolaño

Diferentes especialistas analizan a obra de Vidal Bolaño
Real Academia Galega
Letras 2013: Roberto Vidal Bolaño
Páxina en continua actualización.
Podedes enviar materiais e propostas a:

correo@coordinadoraendl.org