Lois Pereiro Letras Galegas 2011

 

   

 

 


A Vida   A Obra

 

Páxina Oficial

Biografía (Seminario Galán)

Biblioteca Virtual Galega

Galipedia

Praza das Letras

Real Academia Galega

Día das Letras Galegas

 

 


 

 
A autopsia de Lois Pereiro
Chichi Campos, A Nosa Terra (10-10-1984)
Reedición (10-02-2011)

A dor en cada célula
Vidal, Fidel (2011 [1996]). Luzes de Galiza: 28, 31.
Reedición en poesiagalega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura. http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/571

O executor en "stand by": premonición da morte nos poemas de Lois Pereiro
Teresa Seara, Dorna (nº 23, 1997, pp. 121-126)

Lois Pereiro, a encarnación dunha xeración
Aarón López, Galiciaé (15-05-2009)

Lois Pereiro, o poeta do 2011
"Revista das Letras", Galicia Hoxe (06-01-2010, nº 847)

Retrato de Lois como artista adolescente
Xosé Manuel Pereiro, El País. Galicia (02-07-2010)

O día en que o pùnk entrou na Academia
Daniel Salgado, "Luces", El País. Galicia (07-07-2010)

O radar da vangarda
Lupe Gómez entrevista a X. M. Pereiro, Galicia Hoxe (18-09-2010)

Manuel Antonio e Lois Pereiro: náufragos do paraíso
Carlos Negro, Terra e Tempo (29-11-2010)

Lois Pereiro: cartas de amor e despedida 'Conversa ultramarina'
Isabel Bugallal, La Opinión (18-12-2010)

O poeta contra o abismo
Daniel Salgado, El País. Galicia (14-01-2011)

La poesía bisturí de Lois Pereiro
Daniel Salgado, El País. Galicia (14-01-2011)

Lois Pereiro: a lucidez alucinada
Rosa Enríquez, Terra e Tempo (18-02-2011)

Pereiro por Pereiro
Entrevista a Xosé M. Pereiro
Aldegunde Quiñones, Irimia (nº 830, 1º quincena de abril de 2011)
Descarga

LoisPereiro
Suplemento "Contexto"
Xornal de Galicia, 15-05-2011
Descarga