Lois Pereiro Letras Galegas 2011

 

   

 

 

De Lois Pereiro   Sobre Lois Pereiro

 

Poemas: 1981-1991
Edicións Positivas (1992)
Reedición: 2010
De amor e desamor

De amor e desamor II

Grupo Poético De amor e Desamor
Ediciós do Castro (1984 e 1985)
Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995)
Edicións Positivas (1995)
Reedición: 2010
Poemas para unha loia

Espiral Maior (1996)


Conversa ultramarina
Edicións Positivas
(2010)Náufragos do paradiso
Galaxia
(2011)
Poesía completa

Xerais (2011)
Edición de Ana Acuña
Antoloxía
Galaxia (2011)
Edición de Daniel Salgado


Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia e outros ensaios

X
erais (2011)
Edición de Fran AlonsoObra Completa. Edición Bilingüe.

Libros del Silencio
(2011)
Prólogo de Pere Gimferrer
Tradución de Daniel Salgado 

 
Dossier Lois Pereiro. Achegas críticas
Compilación de estudos e materiais audiovisuais
Poesiagalega.org / VV.AA.
Ligazón
Lois Pereiro: náufrago do paraíso. Biografía e Antoloxía
Marcos Calveiro
Xerais (2011)

Lois Pereiro. Vida e obra
Iago Martínez
Xerais (2011)


A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro
Antón Lopo
Galaxia (2011)Radiografía do abismo 
Antón Patiño
Espiral Maior (2010)

O negro leite da aurora. Viaxe á xeografía lírica de Lois Pereiro
J. Luís Calvo e Carlos Gegúndez López
Toxosoutos (2011)Lois Pereiro. Fotobiografía sonora
Xurxo Souto, Lino Braxe e Xosé Manuel Pereiro
Ouvirmos (2010)Lois Pereiro. A urxencia poética dun futuro alleo.
Mercedes Queixas
Laiovento (2011)


Dicionario Lois Pereiro
María Xesús Nogueira
3C3 Editores (2011)
Loia. Estudo crítico
X. M. Pereiro (coord.)
Consello da Cultura Galega, 2011